Dutch Flower
Foundation

Making life colourful from the heart

Dutch Flower
Foundation

Making life colourful from the heart

Dutch Flower
Foundation

Making life colourful from the heart

Dutch Flower
Foundation

Making life colourful from the heart

Vanuit ons hart

Dutch Flower Foundation (DFF) heeft als doel het bevorderen van de leefsituatie en het welzijn van hulpbehoevende mensen en in het bijzonder van kinderen. Dit in de landen waar Dutch Flower Group (DFG) bedrijven actief zijn. En met het accent op concrete en breed georiënteerde projecten en niet zozeer hulp aan individuen. Middels de activiteiten van DFF geeft DFG inhoud aan haar verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij leven.

hart.slogan.2.DFF_1280x720px

Veelbelovende projecten

Wij ondersteunen jaarlijks zo’n 50 projecten. De meeste hiervan op aanvraag van medewerkers van Dutch Flower Group bedrijven, maar ook vanuit zakelijke relaties van onze bedrijven. De aanvragen variëren van een bijdrage van een sponsorloop tot een meerjarige projectsamenwerking.

Huisvesting

Donation to Children Ministry ‘For His Children-Ecuador’

17.02.2022

Our colleague Bob Goedemans (Coloríginz) handed over a charitable donation to Veronica Rodriguez for the Children Ministry ‘For His Children-Ecuador’ in Ecuador. DFG-company Coloríginz imports summer flowers and roses from Ecuador and together with Dutch Flower Foundation, Bob raised the opportunity to support the local community.

Scholing

St Michaels Nyanzou Primary School in Zimbabwe

28.07.2021

Dutch Flower Foundation is proud supporter of St Michaels Nyanzou Primary School in Zimbabwe. Zimflora (a Dutch Flower Group company) facilitates this project in Zimbabwe. St Michael is one of the three schools within the community of Zimflora (a Dutch Flower Group company) they work with.

Huisvesting

Kinderdienstencentrum De Lotusbloem

29.06.2021

Dutch Flower Foundation heeft zich voor 3 jaar gecommitteerd aan Kinderdienstencentrum De Lotusbloem in Aalsmeer (onderdeel van Stichting Ons Tweede Thuis) met een jaarlijkse bijdrage. Van de eerste bijdrage is een zogenaamde ‘4-senses akoestische stoel’ aangeschaft. Deze stoel reduceert omgevingsprikkels, waardoor je in je eigen veilige omgeving tot rust komt.

Nieuws

Bekijk hieronder updates van onze projecten over de hele wereld. Op de hoogte blijven? Like dan onze Facebookpagina!

14.07.2023

Het Erik Scherder Huis (ESH) in Amsterdam is een initiatief van Adriaan Theeuwes (Daan Theeuwes Centrum) en Erik Scherder (hoogleraar neuropsychologie) in nauwe samenwerking met stichting Ons Tweede Thuis.

Dit huis is er voor jongeren van 16 tot 35 jaar die, na hun revalidatie, nog dagelijks ervaren dat hun leven na hun hersenletsel anders is geworden. Hun ‘oude toekomst’ is veranderd. In het Erik Scherder Huis worden deze jongeren geholpen een nieuwe toekomst te ontdekken door middel van een zeer intensief programma van een jaar, vijf dagen per week.

Els ter Haar, moeder van een jongvolwassen zoon met ernstig hersenletsel, klopte aan bij Dutch Flower Foundation met de vraag of wij iets voor het ESH konden betekenen. Waarop Waterdrinker Green Trade Center zorgde voor een aantal potten en planten voor in het huis en vanuit Dutch Flower Foundation een financiële bijdrage volgde.

13.03.2023

Wouter de Vries, werkzaam bij Parfum Flower Company, heeft namens Dutch Flower Foundation een nieuwe cheque van €5.000,- uitgereikt voor het plaatsen van 30 watertanks bij Tambuzi Garden Roses.

Een watertank kan 1500 liter regenwater opvangen en dankzij deze beschikbaarheid kunnen de mensen een hoog hygiëne niveau handhaven. Daarnaast kunnen de kinderen hierdoor regelmatig in bad en kunnen de groentetuin en de dieren onderhouden worden. Het is hartverwarmend om te zien hoe Parfum Flower Company zich hiervoor inzet en in totaal al meer dan 200 watertanks heeft kunnen plaatsen!

#Makinglifecolourfulfromtheheart

13.01.2023

Yesterday Joost Gietelink and Ronald de Vos visited the International Treasure House Ministries, Inc. in Kenya. After our first visit eight months ago, we were so touched by this fantastic foundation, that we decided to make another donation. €5000,- will be donated this year and next year.

ITHM is providing quality education, practical needs, home-grown healthy vegetables and most importantly, a safe home for 41 girls. During the visit Ronald and Joost talked about several topics and the ambitions. The visit was again heartwarming.

#Makinglifecolourfulfromtheheart

11.01.2023

Support Albino Community Senegal
Mensen met albinisme in Senegal hebben te maken met ernstige en zelfs levensbedreigende discriminatie. Zij krijgen geen goede gezondheidszorg en hebben moeilijk toegang tot educatie en werkgelegenheid.
Vanwege totale of gedeeltelijke afwezigheid van pigment in huid, haar en ogen hebben albino’s een groter risico op huidkanker, als ze worden blootgesteld aan zonlicht.
In veel Afrikaanse landen hebben albino mensen te maken met vooroordelen en worden ze vaak verstoten door hun families. In andere, extremere, gevallen zijn velen vermoord en hun lichamen ontleed voor rituelen. In Afrika wordt vaak geloofd dat albino’s magische krachten bezitten.

Gerda Stokhof bezocht onlangs Bamba, het hoofd van het albinocentrum.
“In Senegal heeft Bamba ons verteld over de situatie van albino’s in Afrika. Namens onze Dutch Flower Foundation heb ik een cheque aan Bamba mogen overhandigen ter ondersteuning van het goede werk dat hij voor de albino community in Senegal doet.
Wij hopen dat dit bericht bijdraagt aan meer awareness rondom de situatie van albino mensen. Mocht je de albino community financieel willen ondersteunen, neem dan contact op met Moussé en Turid Dramé (www.djembe-drame.nl / 06-27017386).”

ENGLISH
People with albinism in Senegal are facing grave and even life threatening discrimination. They lack adequate health care, difficulties accessing education and employment.
Because of a complete or partial lack of pigmentation in the skin, hair and eyes, albinos have a greater risk of skin cancer, when exposed to sunlight.
In most African countries albinos suffer from prejudice and are often rejected by their families. In other more extreme cases, many have been killed and their bodies dismembered for ritual purposes. Some people in Africa believe albinos possess magical powers.
Gerda Stokhof recently visited Bamba, head of the albino centre:
“In Senegal Bamba has told us about the situation of albinos in Africa. On behalf of our Dutch Flower Foundation I was happy to hand over a cheque to Bamba in order to support his good work for the albino community in Senegal.
We hope this message contributes to more awareness regarding the situation of people with albinism. Should you want to support the albino community financially, please contact Moussé and Turid Dramé (www.djembe-drame.nl / 06-27017386).”

Bestuur DFF

Het bestuur van DFF bestaat uit medewerkers van DFG bedrijven.

  • Martin Vingerling (Hamiplant), penningmeester
  • Iris de Waal (The Floral Connection), algemeen bestuurslid
  • Marcel Zandvliet (Dutch Flower Group), voorzitter
  • Martin van Rijn (Van Dijk Flora), algemeen bestuurslid
  • Gerda Stokhof (Dutch Flower Group), secretaris
Ontwerp zonder titel (6)

Voor meer informatie over Dutch Flower Foundation kunt u contact met ons opnemen.

Dutch Flower Foundation gebruikt functionele cookies om uw gebruiksgemak te vergroten.

Ok